• Lắc tay Vàng trắng DVLOTVV0000P773

Vàng

Lắc tay Vàng trắng DVLOTVV0000P773

Giá tham khảo

23.811.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.50 - 3.90

Đá phụ: Swarovski, CZ

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn