• Lắc tay Vàng trắng DVLTTTT0000F922
  • Lắc tay Vàng trắng DVLTTTT0000F922

Vàng

Lắc tay Vàng trắng DVLTTTT0000F922

Giá tham khảo

20.078.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.20 - 3.60

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn