• Lắc tay Vàng trắng DVLTTTT0000F924

Vàng

Lắc tay Vàng trắng DVLTTTT0000F924

Giá tham khảo

12.563.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.90 - 2.10