• Lắc tay Vàng trắng DVLTTTT0000F949

Vàng

Lắc tay Vàng trắng DVLTTTT0000F949

Giá tham khảo

17.119.650 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.85 - 2.05

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn