• Lắc tay Vàng trắng LVLDTTT0000F948

Vàng

Lắc tay Vàng trắng LVLDTTT0000F948

Giá tham khảo

50.750.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 9.20 - 10.20