• Lắc tay Vàng trắng LVLDTTT0020P691

Vàng

Lắc tay Vàng trắng LVLDTTT0020P691

Giá tham khảo

104.969.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 18.00 - 22.00