• Mặt dây chuyền Cẩm thạch Vàng 18K DTMULVV0000F198

Cẩm Thạch

Mặt dây chuyền Cẩm thạch Vàng 18K DTMULVV0000F198

Giá tham khảo

3.583.250 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.35 - 0.45