• Mặt dây chuyền Cẩm thạch Vàng 24K DTMOPTA0000B474

Cẩm Thạch

Mặt dây chuyền Cẩm thạch Vàng 24K DTMOPTA0000B474

Giá tham khảo

7.454.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 0.75 - 0.85

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Hồng đỏ