• Mặt dây chuyền Cưới Vàng 24K DVMOTTA0000B552

Cưới

Mặt dây chuyền Cưới Vàng 24K DVMOTTA0000B552

Giá tham khảo

5.061.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)
Trọng lượng vàng:  0.75 - 0.85