• Mặt dây chuyền Cưới Vàng 24K DVMUTTA0000A735

Cưới

Mặt dây chuyền Cưới Vàng 24K DVMUTTA0000A735

Giá tham khảo

7.188.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.10 - 1.20