• Mặt dây chuyền trẻ em Vàng 18K KVMETVV0000E417

Vàng

Mặt dây chuyền trẻ em Vàng 18K KVMETVV0000E417

Giá tham khảo

1.850.620 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.21 - 0.27