• Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMUTTA0000A729

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng 24K DVMUTTA0000A729

Giá tham khảo

13.798.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.00 - 2.20