• Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000E513

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000E513

Giá tham khảo

4.177.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.50 - 0.60
Đá phụ: Swarovski
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn