• Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000E521

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000E521

Giá tham khảo

4.077.630 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.51 - 0.63