• Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000F006

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000F006

Giá tham khảo

3.703.450 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.55 - 0.65