• Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000F024

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0000F024

Giá tham khảo

18.577.250 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 3.15 - 3.25
Đá chính: Swarovski
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Hình tròn
Đá phụ: Swarovski
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn