• Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0005E694

Vàng

Mặt dây chuyền Vàng trắng DVMUTTT0005E694

Giá tham khảo

20.386.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.60 - 3.80

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn