• Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng DKNCTKC0000P371-0100P371
  • Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng DKNCTKC0000P371-0100P371
  • Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng DKNCTKC0000P371-0100P371

Cưới

Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng DKNCTKC0000P371-0100P371

Giá tham khảo

21.432.900 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.20 - 1.40

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn