• Nhẫn cưới Vàng 18K DKNCTKV0000C462
  • Nhẫn cưới Vàng 18K DKNCTKV0000C462
  • Nhẫn cưới Vàng 18K DKNCTKV0000C462
  • Nhẫn cưới Vàng 18K DKNCTKV0000C462
  • Nhẫn cưới Vàng 18K DKNCTKV0000C462

Cưới

Nhẫn cưới Vàng 18K DKNCTKV0000C462

Giá tham khảo

16.333.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.25 - 1.45