• Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I398
  • Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I398

Cưới

Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I398

Giá tham khảo

10.617.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.75 - 0.85