• Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I512
  • Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I512

Cưới

Nhẫn cưới Vàng 18K DVNCTVV0000I512

Giá tham khảo

11.504.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.50 - 0.80