• Nhẫn nam Vàng 24K DVNATTA0010A975
  • Nhẫn nam Vàng 24K DVNATTA0010A975

Vàng

Nhẫn nam Vàng 24K DVNATTA0010A975

Giá tham khảo

75.853.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 9.60 - 10.01