• Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0000D310
  • Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0000D310

Vàng

Nhẫn nam Vàng trắng DVNATTT0000D310

Giá tham khảo

24.664.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.90 - 4.30