• Nhẫn nữ Cẩm thạch Vàng 18K DTNOLVV0000I816
  • Nhẫn nữ Cẩm thạch Vàng 18K DTNOLVV0000I816

Cẩm Thạch

Nhẫn nữ Cẩm thạch Vàng 18K DTNOLVV0000I816

Giá tham khảo

12.256.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.35 - 1.65

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Xanh lá