• Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B536
  • Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B536

Cưới

Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B536

Giá tham khảo

18.661.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.00 - 2.30