• Nhẫn nữ Vàng 18K CSDB973N
  • Nhẫn nữ Vàng 18K CSDB973N

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 18K CSDB973N

Giá tham khảo

11.112.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)
Trọng lượng vàng: 2.30 - 2.50