• Nhẫn nữ Vàng 18K DVNOTVV0000I590
  • Nhẫn nữ Vàng 18K DVNOTVV0000I590

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 18K DVNOTVV0000I590

Giá tham khảo

3.517.240 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.24 - 0.38