• Nhẫn nữ Vàng 18K DVNOTVV0100I681
  • Nhẫn nữ Vàng 18K DVNOTVV0100I681

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 18K DVNOTVV0100I681

Giá tham khảo

7.382.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.20