• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000B288
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000B288

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0000B288

Giá tham khảo

9.336.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.20