• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001B284
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001B284

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001B284

Giá tham khảo

26.188.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.12 - 4.35