• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001B312
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001B312

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001B312

Giá tham khảo

8.502.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng Ta (990)

Trọng lượng vàng: 0.95 - 1.05