• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001R456
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001R456

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001R456

Giá tham khảo

21.203.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.94 - 3.04