• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001R465
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001R465

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0001R465

Giá tham khảo

12.765.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.44 - 1.49