• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0003B317
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0003B317

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0003B317

Giá tham khảo

11.096.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.75 - 2.00