• Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000P042
  • Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000P042

Vàng

Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000P042

Giá tham khảo

12.011.550 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.85 - 1.95