• Nhẫn trẻ em Vàng 18K DVNETVV0000R086
  • Nhẫn trẻ em Vàng 18K DVNETVV0000R086

Vàng

Nhẫn trẻ em Vàng 18K DVNETVV0000R086

Giá tham khảo

7.763.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.15