• Nhẫn Trẻ em Vàng trắng DVNETTT0000I542
  • Nhẫn Trẻ em Vàng trắng DVNETTT0000I542

Vàng

Nhẫn Trẻ em Vàng trắng DVNETTT0000I542

Giá tham khảo

2.380.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.20 - 0.30