• Phụ kiện Phong thủy Vàng 24K DPVPTTA0003J046

Phong Thủy

Phụ kiện Phong thủy Vàng 24K DPVPTTA0003J046

Giá tham khảo

23.626.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 3.80 - 4.00