• Phụ kiện Phong thủy Vàng 999.9 KVMUTBS0000P405
  • Phụ kiện Phong thủy Vàng 999.9 KVMUTBS0000P405

Phong Thủy

Phụ kiện Phong thủy Vàng 999.9 KVMUTBS0000P405

Giá tham khảo

6.540.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Nhẫn 999.9

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.00