• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D100
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D100
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D100

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D100

Giá tham khảo

42.919.860 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.64 - 0.86

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn