• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D135
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D135
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D135

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D135

Giá tham khảo

6.325.100 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.60 - 0.70
Đá chính: Kim Cương
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Hình tròn