• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D138
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D138
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D138
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D138

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D138

Giá tham khảo

15.751.300 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.75 - 0.85

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn