• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D139
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D139
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D139

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D139

Giá tham khảo

7.119.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.80 - 0.90
Đá chính: Kim Cương
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Hình tròn