• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B902
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B902
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B902

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B902

Giá tham khảo

14.507.580 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.65 - 0.86
Đá chính: Kim Cương
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Hình tròn
Kích thước đá chính: 3.5 - 4.0 ly
Đá phụ: Kim cương
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn