• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000C092
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000C092
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000C092

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000C092

Giá tham khảo

6.946.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.70 - 0.80
Đá chính: Kim Cương
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Hình tròn
Kích thước đá chính: 3.0 - 3.4 ly