• Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng DKLLTKC0000C175

Kim Cương

Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng DKLLTKC0000C175

Giá tham khảo

24.107.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.80 - 3.30

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Kích thước đá chính: 3.6 ly