• Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng DKNATKC0000C576
  • Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng DKNATKC0000C576

Kim Cương

Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng DKNATKC0000C576

Giá tham khảo

19.442.010 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.39 - 3.09

Đá chính: Kim Cương

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Kích thước đá chính: 4.3 ly - 4.8 ly