• Vỏ nhẫn nữ Kim cương Vàng trắng DKNOTKC0000D136
  • Vỏ nhẫn nữ Kim cương Vàng trắng DKNOTKC0000D136

Kim Cương

Vỏ nhẫn nữ Kim cương Vàng trắng DKNOTKC0000D136

Giá tham khảo

7.924.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.70 - 0.80

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Kích thước đá chính: 3.5 - 4.0 ly