• Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng DKVDTKC0000D081
  • Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng DKVDTKC0000D081

Kim Cương

Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng DKVDTKC0000D081

Giá tham khảo

266.423.300 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 7.50 - 7.90

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn