• Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng DKVDTKC0000P460
  • Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng DKVDTKC0000P460

Kim Cương

Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng DKVDTKC0000P460

Giá tham khảo

195.499.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 6.00 - 6.50

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn